top of page

Artist Statement

 

Jeg opplever at samfunnet rundt meg blir mer og mer fokusert på prestasjoner. Derfor tror jeg også det er enda viktigere å bryte barrierer og jobbe aktivt med å fjerne tabubelagte merkelapper som er forbundet med noen av våre høyst menneskelige og sårbare sider. Mine inspirasjonskilder til disse temaene, er fotografer som Fransesca Woodman, Anna Clarén og Stine Loe Jenssen. De formidler sine sterke historier vakkert og hudløst.

 

Jeg liker å jobbe ute i naturlig lys og bruker ofte motiver i naturen som metaforer for mitt indre følelsesliv. Bildene blir  laget ved at jeg ønsker å formidle en følelse, og jeg følger ofte intuisjonen fremfor å planlegge. Derfor kan det ubevisste prege bildene mine like mye som det bevisste. Jeg liker å bruke lys og kontraster for å skape den stemningen jeg ønsker.

 

I prosjektet, Rosenrødt, har jeg utforsket forholdet mellom den fasaden vi vil vise omverdenen og livet som utspiller seg på innsiden. Jeg har fokusert på følelser som sinne, ensomhet, skyld og skam. I løpet av arbeidet med prosjektet det tydeligere for meg hvordan mine livserfaringer har formet meg som fotograf.

Prosjektet inneholder 20 bilder. 

bottom of page